Zajęcia w przedszkolu

Zajęcia w przedszkolu

WSZYSTKIE ZAJĘCIA PROWADZONE W PRZEDSZKOLU SĄ REALIZOWANE W RAMACH CZESNEGO - NIE POBIERAMY DODATKOWYCH OPŁAT

Język angielski

5 razy w tygodniu

Realizujemy międzynarodowy program powszechnej dwujęzyczności " Dwujęzyczne Dzieci/Bilingual Futer" Autorką tej  koncepcji jest światowej sławy lingwistka – Claire Selby, która od kilkunastu lat
tworzy materiały – zarówno teksty jak i muzykę – do nauki angielskiego dla najmłodszych.

Kontakt z językiem obcym od wczesnych lat dziecięcych daje dzieciom szanse nabycia pozytywnych doświadczeń i rozwinięcia motywacji do nauki w późniejszej edukacji szkolnej. Dzieci w wieku 2-6 lat przyswajają język obcy w sposób naturalny, są niczym gąbka chłonąca nowe słówka i wyrażenia. Stosując właściwe metody pracy z dzieckiem, możemy wprowadzić go w świat nowego języka, rozbudzić w nim ciekawość i zainteresowanie nie tylko nauka języków obcych, ale również poznawaniem innych kultur, historii i obyczajów. Celem zajęć języka angielskiego w przedszkolu jest przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej. Specjalnie przygotowane dwie serie edukacyjne: „Baby Beetles” (wiek 2-4), „Tom and Keri” (wiek 3-6) w formie spirali językowej
wprowadzają rozpoznawane i rozumiane w kontekście słowa i zwroty dostosowując wszystko do typowych dla dziecka w danym wieku możliwości i zainteresowań. Dzięki temu język angielski nigdy nie staje się dla dziecka językiem obcym. Podczas zajęć przedszkolaki poznają wiele wierszyków i piosenek, co w miły sposób wzbogaca ich zasób słownictwa, biorą aktywny udział w grach i quizach, które są sprawdzianem wiedzy przyswojonych umiejętności. Starszaki doskonalą umiejętność nawiązywania i prowadzenia dialogów w języku angielskim. Dzięki bogatej bazie pomocy tj. zabawki, przybory plastyczne, ilustracje, plansze, kalendarze pogody, gry planszowe typu memory, czy układanki oraz ogromnej wyobraźni osoby prowadzącej, uatrakcyjnimy waszemu dziecku poznawanie i ćwiczenie materiału językowego.

Senso-plastyka czyli plastyka sensoryczna

Raz w tygodniu

Doskonała metoda pracy z dziećmi pozwalająca na wykorzystanie wszystkich zmysłów: wzroku, smaku, dotyku, powonienia. Bazując na produktach naturalnych takich jak ryż, makarony, mąka, kisiel, galaretka, kasza, tapioka, itp. tworzymy własne ciastoliny, gluteliny i masy. Zajęcia dają dzieciom możliwość eksperymentowania, tworzenia i odkrywania świata w sposób nieszablonowy i twórczy. Jest to wspaniała alternatywa do tradycyjnego rysowania kredkami, wyklejania z papieru kolorowego, czy malowania farbami.

Rytmika

Raz w tygodniu

Rytmika łączy w sobie taniec, śpiew, muzykę, grę na instrumentach, improwizację instrumentalną i ruchową. Zajęcia kształtują zdolności muzyczne dzieci i wpływają na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Poprawiają pamięć wzrokową i słuchową, koordynację ruchową oraz przygotowują przedszkolaków do przyszłych występów publicznych. Dzieci uczą się piosenek, prostych układów tanecznych i wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie. Rytmika w przedszkolu sprawia, że dzieci zyskują umiejętność pracy w grupie, grają na prostych instrumentach muzycznych, mają kontakt z muzyką na żywo oraz poznają nasze narodowe tańce ludowe tj. mazurek, krakowiak, kujawiak, polonez, czy oberek.

Taniec

Razy w tygodniu

W naszym Przedszkolu zajęcia z tańca  prowadzone są przez profesjonalnego instruktora Tańca specjalizującego się przede wszystkim w nauczaniu dzieci. Program zajęć został tak przygotowany, aby dzieci poprzez zabawę i ruch uczyły się rytmu i wyrażania własnych emocji. Instruktor nie  tylko uczył kroków tanecznych, ale poprzez taniec rozwija twórczą aktywność dzieci, fantazję, muzykalność. Zajęcia wpływają również na poprawę koordynacji i sylwetki dzieci oraz pozwalają zaspokoić ich naturalną potrzebę ruchu i zabawy.

Gimnastyka

Raz w tygodniu

Zajęcia gimnastyczne od najmłodszych lat rozbudzają w dzieciach zamiłowanie do ruchu i kształtują prawidłową postawę ciała. Przedszkolaki bawią się i uczestniczą w grach rozwijających koordynację ruchową, zwinność, zręczność oraz ogólną sprawność fizyczną. Gimnastyka ma na celu działanie profilaktyczne, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, eliminowanie wad postawy oraz zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego.

Zabawy ruchowe/gry zespołowe

Dwa razy w miesiącu

To zajęcia ruchowe, które nie tylko mobilizują do aktywności fizycznej, ale również kształtują umiejętności interpersonalne dzieci, jednocześnie uczą je współpracy w grupie i przestrzegania zasad. Gry sportowe pomagają w kształtowaniu u dziecka koncentracji, pamięci, orientacji, spostrzegawczości, refleksu, samodzielności.

Warsztaty chemiczne, fizyczne i przyrodnicze

W naszym przedszkolu systematyczne realizowane są warsztaty podczas których dzieci poznają tajniki procesów i zjawisk chemicznych, fizycznych, przyrodniczych i archeologicznych. Uczą się jak powstaje wiatr, czym jest pole magnetyczne, czy ziemniaki mogą wytwarzać prąd?, Wspólnie badają skały, poznają historię dinozaurów poznając jednocześnie pracę archeologa i geologa. Podczas  zajęć z zakresu przyrody obserwują pod mikroskopem  organizmy i mikroorganizmy żywe i martwe.

 

 

 

Zajęcia polisensoryczne /Sala Doświadczania Świata zajęcia

Dwa razy w miesiącu

Zajęcia polisensoryczne pozwalają w sposób innowacyjny i ciekawy stymulować zmysły dziecka. Metoda Snoezelen oparta jest na budowaniu przyjaznego pomieszczenia, tworząc w ten sposób poczucie bezpieczeństwa i zaniku strachu. Podczas zajęć polisensorycznych tworzymy przyjazne warunki, w których oddziałujemy na zmysły poprzez dotyk, dźwięki, muzykę, zapachy, światło uzyskując efekt pobudzenia lub wyciszenia w wybranych obszarach percepcji. Główne cele tych zajęć jest rozwój umiejętności komunikacji niewerbalnej, pośredniczenie w doświadczaniu środowiska, przyśpieszenie procesów rozwoju i poprawienie zdolności do nauki. Zajęcia polisensoryczne pozwalają dziecku odprężyć się i zrelaksować. Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności i działań.

Integracja sensoryczna (terapia indywidualna)

Integracja sensoryczna to jedna z podstaw prawidłowego rozwoju dziecka. To umiejętność, która pozwala odczuwać, porządkować, składać w jedną spójną całość i rozumieć w relacji do siebie bodźce: wzrokowe, słuchowe, dotykowe, pochodzące z ruchu i grawitacji czy wreszcie węchowe i smakowe – dochodzące do mózgu za pośrednictwem naszych zmysłów. Dzięki temu możliwe jest zachowanie adekwatne do sytuacji. Integracja sensoryczna jest również podstawą prawidłowego rozwoju mowy, wrażliwości emocjonalnej czy pobudliwości ruchowej. Proces integracji sensorycznej rozwija się przez całe życie, jednak najbardziej intensywnie przebiega podczas pierwszych trzech lat życia dziecka. Niestety zdarza się, że czasem nie przebiega on tak sprawnie, jak powinien. Problemy z odbieraniem bodźców i ich interpretacją nazywamy zaburzeniami procesów sensorycznych lub zaburzeniami integracji sensorycznej.

Zajęcia logopedyczne indywidualne (terapia indywidualna dla dzieci wymagających wsparcia logopedycznego)
W naszym przedszkolu nie tylko prowadzimy badania przesiewowe dzieci, ale również prowadzimy terapię indywidualną dzieci, które wymagają wsparcia logopedycznego. Najważniejszym zadaniem zajęć logopedycznych w przedszkolu jest wspomaganie dzieci z różnorodnymi wadami i zaburzeniami mowy. Podczas zajęć dzieci doskonalą prawidłowe wybrzmiewanie głosek, właściwy oddech oraz wykonują ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój aparatu artykulacyjnego.

Zajęcia z psychologiem indywidualne (terapia indywidualna dla dzieci wymagających wsparcia psychologicznego)
Zajęcia mają pozytywny wpływ na charakter każdego uczestnika. Pozwalają dziecku dowiedzieć się, jak postrzegają nas inni oraz zrozumieć nasze reakcje na zachowania drugiego człowieka. Rozwijają umiejętność wyrażania emocji i pokonywania trudności w relacjach. Kształtują umiejętność współpracy w grupie oraz uczą, jak skutecznie rozwiązywać problemy i konflikty. Pozwalają dziecku na zrozumienie własnych emocji oraz uczą sposobów radzenia sobie z trudnymi emocjami.