Polityka prywatności

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Magdalena Pyszczuk prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Edukacji Dziecięcej Magdalena Pyszczuk z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Jana Pawła II nr 191, 35-317 Rzeszów, NIP: 6861432342, REGON: 367613209, e-mail przedszkole@magicznyswiatmalucha.pl

Cele i podstawy przetwarzania
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe oraz dane osobowe dzieci- uczestników zajęć wyłącznie na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanego dalej: RODO) tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b)art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. w związku z realizacją umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym należy przekazywać niezbędne informacje na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe pozyskane w związku z realizacją umów cywilnoprawnych, do chwili wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych oraz do chwili przedawnienia roszczeń.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych,
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych).
– w granicach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa.

Polityka Prywatności

Magiczny Świat Malucha Niepubliczny Żłobek  zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego  użytkownika serwisów obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie http://www.przedszkole.magicznyswiatmalucha.pl/polityka-prywatnosci

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Magiczny Świat Malucha Niepubliczny Żłobek nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, proszę nie odwiedzać serwisów i stron www  należących do Magiczny Świat Malucha Niepubliczny Żłobek oraz nie nabywać  usług oferowanych przez Magiczny Świat Malucha Niepubliczny Żłobek. Dane Osobowe

W czasie użytkowania   serwisów należących do Magiczny Świat Malucha Niepubliczny Żłobek możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza zapisu na zajęcia. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Zamawianie usług

Zamawianie usług  wykonywanych przez Magiczny Świat Malucha Niepubliczny Żłobek wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Pliki Cookes

Serwis Magiczny Świat Malucha Niepubliczny Żłobek nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu

Centrum Edukacji Dziecięcej Magdalena Pyszczuk  z siedzibą pod adresem ul. Jana Pawła II 191, 35-317 Rzeszów.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików

„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.